Teràpia familiar

Teràpia familiar

El servei de teràpia familiar és un servei que vol realitzar suport, atenció i assessorament a famílies que estiguin passant per dificultats des d’una perspectiva breu i sistèmica.

La nostra forma de treballar promou canvis de forma molt eficient,  ja que de forma ràpida i localitzada es poden veure canvis en les interaccions que desprès promouen de forma global canvis personals significatius i que remeten sempre en augmentar la qualitat de les relacions familiars.

Creiem que cal cuidar especialment les relacions familiars ja que són vincles molt importants. Volem afavorir i potenciar els recursos que tenen totes les famílies i generar estratègies saludables i gratificants.

COM TREBALLEM?

Les terapeutes familiars potenciem una intervenció pràctica,  col·locant l’ èmfasis en els processos de comunicació, en la dinàmica de les interaccions dins del nucli de convivència i donat el cas, no dubtem en adaptar amb la família extensa, noves parelles o escoles i referents. El treball psicològic s’organitza en sessions d’una hora i mitja amb la família, a vegades es demana la presència d’algun membre de manera individual, o sovint,  de pares i fills per separat.

Creiem que aquest servei és adient per a tota família que es trobi en moment de crisis o canvis,  amb dificultats entre els seus membres o amb un fill/a amb una dificultat concreta que no aconsegueixen adaptar-se i això els generi patiment, malestar i angoixa.

La teràpia familiar s’ha demostrat molt útil per afrontar aquells problemes que influeixen les relacions entre els seus membres.  Això abraça pràcticament tot tipus de dificultats al llarg de la vida, però es recomana especialment la teràpia familiar quan apareixen problemes relacionats amb:

 • Crisis familiars, o conflictes de relació i convivència amb els fills, ja siguin infants o adolescents.
 • Diferències en els estils educatius o la criança dels fills.
 • Dificultats amb els fills en cas de separació o divorci de la parella.
 • Dificultats d’adaptació en famílies reconstituïdes.
 • Conflictes d’adaptació en famílies adoptives
 • Dificultats específiques per part d’un membre de la família. En el cas de fills adolescents destaquem especialment:
  • Addiccions a noves tecnologies: mòbils, internet, xarxes socials…
  • Trastorns Alimentaris
  • Bullying i malestar escolar o en la relació amb els iguals.
  • Comportament excessivament rebel i desafiant
  • Intents de suïcidi a l’adolescència.
 • Desadaptació als diferents moments de canvi del cicle vital: la jubilació, el “niu buit” o l’emancipació dels fills.
 • Superació dels processos de dol davant la mort d’un membre de la família.